בימים אלו אני עולים לאוויר עם תוכנה לניהול מאפייה שמאפשרת לבצע מעקב אחר הרכישות מספקים ומכירה ללקוחות קימעונאים. מפיקה דוחות רווח והפסד ומנהלת את המלאי.